top of page

SAMEN
de toekomst
bouwen.

Steen voor steen. Zoals een gebouw stap voor stap vorm krijgt, zo dienen de arbeidskrachten voor de uitvoering van grootschalige bouwprojecten in België worden voorbereid. Het vinden van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is een van de uitdagingen voor grote Belgische ondernemers. Aan de andere kant wachten nieuwe rekruten om te worden opgeleid in nuttige en boeiende banen die aansluiten bij de behoeften van het vakgebied. ConstruLab verbindt bouwactoren om hun concurrentievermogen in deze sector te vergroten.
 

Klaar om met ConstruLab te bouwen aan de toekomst van de bouw in België? 

Team meeting

De Vereniging van Belgische Aannemers, ADEB-BVA, vertegenwoordigt en brengt de boodschap over van de grote bouwondernemingen in België. Deze belangrijke speler in de bouwsector speelt in op de behoefte aan mensen en gekwalificeerde arbeidskrachten waarmee zijn leden worden geconfronteerd: de Belgische aannemers die de infrastructuren van morgen bedenken en ontwerpen.

ConstruLab is een initiatief van ADEB-VBA  met als doel gekwalificeerde werknemers op te leiden om de aanwerving binnen bouwbedrijven in België te vergemakkelijken.

De overdracht van de knowhow en ervaring van de leiders in de bouwsector gaat gepaard met een open blik op de toekomst en de nieuwste innovatieve technologieën voor steeds efficiëntere gebouwen.

Hoe helpt ConstruLab bouwbedrijven in België?

Smiling Man

Hoe kan ConstruLab mensen en bedrijven helpen?

ConstruLab's missie is tweeledig: 

  • wij leveren grote bouwbedrijven in België de nodige mankracht om de projecten van de toekomst te bouwen volgens hun criteria;

  • wij leiden de werknemers van morgen op die een bevredigende en vooruitstrevende carrière willen uitbouwen in een van de meest dynamische bedrijfssectoren van België.

Door te vertrouwen op een entiteit als ConstruLab kunt je profiteren van de kennis van een bouwactor die een nauwkeurige visie heeft op de realiteit van het veld.

Wij bieden effectieve en duurzame oplossingen voor jouw opleidings- en aanwervingsbehoeften.

ConstruLab maakt deel uit van een dynamisch netwerk van bouwactoren gespecialiseerd in werkgelegenheid, opleiding en professionele integratie. Onze rol bestaat erin mensen met elkaar in contact te brengen nadat wij hen hebben opgeleid in de specifieke verwachtingen van een bedrijf.

De partners van ConstruLab winnen aan concurrentievermogen door duurzame en effectieve oplossingen voor het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Bovendien profiteren werkzoekenden in de bouwsector in België van een gratis opleiding die beantwoordt aan de behoeften van de sector om een baan te vinden na voltooiing van de cursus.

Investeer in menselijk kapitaal dat klaar is om in de bouwsector te werken. Wij voldoen snel en efficiënt aan uw specifieke behoeften. Neem nu contact met ons op.

Wat is kracht van ConstruLab?

bottom of page