SAMEN
de toekomst
bouwen.

Steen per Steen
 

ConstruLab is een initiatief van de ADEB-VBA dat is ontstaan met als doel te voldoen aan de wervingsbehoeften van haar leden.

Haar opdracht bestaat erin grote Belgische bouwbedrijven te voorzien van de nodige arbeidskrachten om de projecten van de toekomst te bouwen.


ConstruLab maakt deel uit van een dynamisch netwerk en werkt het samen met de alle mogelijke actoren rond werkgelegenheid, opleiding en beroepsintegratie.

De samenwerking tussen ConstruLab en haar partners maakt het mogelijk om:

 

  • Duurzame en efficiënte oplossingen vinden voor het tekort aan geschoolde arbeidskrachten;

  • De ontwikkeling en indienstneming van werkzoekenden in de bouwsector bevorderen;

  • Investeren in menselijk kapitaal dat bereid is in de bouwsector te werken. 

Team meeting