top of page

Welke opleiding in de bouw met ConstruLab?

Bekistingswerkers, monteurs, ijzervlechters en metselaars zijn allemaal beroepen die specifieke vaardigheden en een grondige kennis van de bouwsector vereisen. ConstruLab, een opleidingsorganisatie voor de bouw, bereidt je voor op de meest gevraagde beroepen in de Belgische bouwsector.

Cutting Wood

Bekister 

Vormgeven aan de bouw

De bekister is onmisbaar bij een bouwproject. Deze professional is belast met de vervaardiging, montage, installatie en demontage van houten constructies die bestemd zijn om vormen of mallen te vormen waarin beton zal worden gestort.

Zonder de bekisting zou beton op de meeste bouwprojecten niet kunnen worden gebruikt.

Duuropleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Electric Saw

Plaatser

'The fixer'

De plaatser werkt ter plaatse vanuit vooraf gemaakte structuurelementen voor het project. Hij of zij is de bekwame professional die alle afzonderlijke onderdelen samenvoegt tot een complex en bruikbaar geheel. Zijn/haar rol is doorslaggevend voor het welslagen van een project in de best mogelijke omstandigheden.

Duuropleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Construction Workers
Construction Site

IJzervlechter

(Wo)Man of steel

De ijzervlechter, bekend als de ijzeren man of vrouw, is een geschoolde arbeider die verantwoordelijk is voor het maken en plaatsen van de metalen versterkingen waaromheen het beton zal worden gestort.

Op veel bouwplaatsen snijdt, buigt en last hij of zij metalen staven of draden aan elkaar. Deze worden in de bekisting geplaatst als betonwapening om deze te versterken en de duurzaamheid ervan te garanderen.

Duur opleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Woman with Safety Helmet

Metselaar

'De bouwer'

Op basis van plannen is de metselaar een vakman die bakstenen, stenen en blokken met mortel omvormt tot gebouwen.

Hij of zij voert verschillende voorbereidingen uit, met name met cementmortel. De metselaar bouwt niet alleen de binnen- en buitenmuren van gebouwen, maar maakt ook de funderingen. Het is een sleutelpositie op een bouwplaats.

Duur opleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Masonry

*Gratis

Onze opleidingen zijn gratis voor elke deelnemer die na de opleiding een vaste aanstelling wenst bij een van onze leden.

Na het behalen van een certificaat dat bestaat uit het afleggen van een test die aantoont wat je bij ConstruLab hebt geleerd, gaan we samen op zoek naar het bedrijf dat het beste bij je past en dat je een vaste en stabiele baan biedt.

bottom of page