Onze opleidingen

Cutting Wood

Bekister 

Vormgeven aan de bouw

De bekister (m/v/x) is een belangrijke schakel op een bouwproject. Jij als bekister  staat in voor het vervaardigen, samenstellen, plaatsen en demonteren van houten constructies, bestemd voor het vormen van bekistingen of gietvormen waarin het beton wordt gestort. 

De bekister vormt het beton.

Duuropleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Electric Saw

Plaatser

'The fixer'

De plaatser (m/v/x) werkt op de bouw met structurele elementen die vooraf gemaakt werden voor het project. Jij als plaatser  bent de persoon die alle aparte stukken tot een groot geheel samenstelt.

Duuropleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Construction Workers
Construction Site

IJzervlechter

(Wo)Man of steel

De ijzervlechter (m/v/x) is een geschoolde arbeider die instaat voor het maken en het plaatsen van metalen wapeningen waarrond vervolgens het beton wordt gestort. Op tal van bouwplaatsen knip, buig en las je de metalen staven of draden samen. Die moeten dienen om in de bekistingen geplaatst te worden, als betonwapening voor het versterken van het beton.

Duur opleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Machinist 

'Heavy duty'

Ben je een bouwplaatsmachinist (m/v/x) dan bestuur je een bouwplaatsmachine , bestemd hetzij voor het uitvoeren van graafwerk en verplaatsing van aanzienlijke hoeveelheden aarde, hetzij voor het vervoer van materialen (aarde, grint, rotsen, stenen, ...), hetzij voor het nivelleren en verdichten van een terrein of het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen zowel boven- als ondergronds.

Duur opleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Bulldozer
Woman with Safety Helmet
Masonry

Metselaar

'De bouwer'

De metselaar (m/v/x) is een geschoolde arbeider die, aan de hand van plannen, bakstenen, stenen en blokken met mortel tot gebouwen verwerkt. Jij voert ook diverse berapingen uit (meer bepaald met cementmortel). De metselaar trekt niet alleen de binnen- en buitenmuren van gebouwen op maar maakt ook de funderingen.

Duur opleiding: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Wegenwerker

'Waar een wil is, is een weg'

De wegenwerker (m/v/x) ontfermt zich over de aanleg en het onderhoud van de openbare wegen en riolen.

 

Dit houdt in dat je instaat voor het aansluiten, herstellen en onderhouden van rioleringen, het aanleggen van elementenverhardingen zoals klinkers, boordstenen, kasseien en het onderhouden en herstellen van aangelegde elementenbedekkingen (van onder andere voetpaden en wegen).

Duur opleidingen: 20 dagen

Kostprijs: Gratis*

Construction Site

*Gratis

Onze opleidingen zijn gratis voor elke deelnemer die bereid is na de opleiding een vaste job aan te nemen bij onze leden.

Na de certificatie, een test die toont wat je geleerd hebt bij ConstruLab, kijken we samen  welk bedrijf best past en gaan we over naar een vaste job.